Sandsilkebie er en vanlig art som er knyttet til sandområder både langs kysten og i innlandet. Den finnes også opp mot skoggrensen og trolig nokså langt nordover i landet. Den skilles fra nærstående arter på svakere punktur på bakkroppen.