Smalmaskebie er en relativt vanlig og liten art av maskebier. Den hekker gjerne i døde plantestengler og besøker flere ulike planter, gjerne bergknapp.

Kjennetegn

Hannen av smalmaskebie har karakteristiske gule tegninger i ansiktet. Det er ellers en nokså liten, sylindrisk art med kantlist på brystet.

Utbredelse

Arten har vært oversett og er nylig oppdaget i Norge, men viser seg å være relativt vanlig på Østlandet.