Kurvsilkebie er en relativt vanlig art på Østlandet. Den forekommer først og fremst i tørrenger og i sandområder. Den flyr litt utpå sommeren og er knyttet til kurvplanter. Kurvsilkebie er vanskelig å skille fra nærstående arter.