Småmaskebie er den minste av våre maskebier. Den er meget vanlig og finnes nesten overalt på Østlandet, men er foreløpig ikke funnet lenger nord. Hekker helst i tørre plantestengler og besøker flere ulike plantearter.