Skogmaskebie er relativt vanlig og har en vid utbredelse, også oppover i høyden og nordover i landet. Den hekker i død ved eller tørre plantestengler og besøker flere ulike plantearter. Hannen har kraftig første antenneledd. Hunnen har to gule prikker i pannen som ikke berører øyeranden.

Vimeo video: Hylaeus annulatus

Skogmaskebie Hylaeus annulatus hunn og hann.