Kystmaskebie er en relativt vanlig og stor art av maskebier, som ser ut til å være begrenset til kystnære områder på Øst- og Sør-landet. Hannene er lette å kjenne igjen på det store første antenneleddet, men kan forveksles med svartmaskebie Hylaeus rinki.

Forvekslingsarter