25 – 50 % relativ dekning hvor det ikke forekommer en dominant

Beskrivelse av hovedtypegruppa

Som saltvannssystemer regnes natursystemer i havet og natursystemer som er permanent dekket av havvann (havvann er vann som er direkte eller regelmessig i kontakt med hav, det vil si de sammenhengende vannmassene som dekker det meste av jordas overflate og omslutter dets landområder). Saltvannssystemer er oppad avgrenset ved nedre normale fjæremål.

Avgrensning mot andre natursystem-hovedtypegrupper

Følgende avgrensningskommentarer er relevante for denne hovedtypegruppa:

  • Avgrensningskommentar 1 – saltvannssystemer (M) og ferskvannssystemer (F)