Gjestemaur.

Gjestemaur har små samfunn i tuene til skogmaur og lever i nært samspill med disse. De tar mat eller blir matet av sine verter, men utgjør trolig en minimal byrde som gjester i maurtua. Arten kan gjenkjennes på sin blankpolerte, nesten hårløse kropp, som er på størrelse med en smalmaur. I Norge er arten vanlig alle steder der det er bra bestander av skogmaur.

Gjestemaur Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.