Tregmaur.

Tregmaur er som navnet sier svært rolig i bevegelsene og unngår predatorer ved å krølle seg sammen når den forstyrres. Det er gjerne de mørkvingete hannene man finner av denne arten når disse svermer i august. Tregmaur er varmekjær og trives best i lune løvskogskanter og halvåpen mark og er hos oss begrenset til klimatisk gunstige steder på Østlandet. Arten er muligens på spredning i Norge som følge av varmere klima.

Tregmaur Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.