Parasittsmalmaur.

Parasittsmalmaur lever som sosialparasitt hos håret smalmaur som den tar over samfunnet til ved å drepe vertsdronninga. Arten er svært lik håret smalmaur, men har en innbuktning i munnskjoldet. Arten er meget sjelden og er kun påvist i Norge en gang.

Parasittsmalmaur Leptothorax goesswaldi Kutter, 1967
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.