Tussejordmaur.

Tussejordmaur er en sjelden art som kun er påvist to ganger i Norge. Arten er lett å kjenne igjen på den kraftige innskjæringen i petiolen og den sparsomme utstående behåringen som på første bakkroppsledd er begrenset til en hårrekke langs bakkanten. Arten er varmekjær og knyttet til edelløvskog og har samfunn i morkne underjordiske røtter.

Tussejordmaur Lasius bicornis (Forster, 1850)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.