Snyltesmalmaur.

Snyltesmalmaur er sosialparasitt hos håret smalmaur. Arten skiller seg fra sin vert på at den er mindre og har en tydelig tagg på undersiden av postpetiolen. I Norge er arten kun kjent fra Trøndelag, men den er trolig noe oversett.

Snyltesmalmaur Leptothorax kutteri Buschinger, 1966
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.