Myreitermaur.

Myreitermaur er den vanligste eitermaurarten som finnes på myr der den danner kolonier i mose. Den finnes også på tørr åpenmark og er vidt utbredt i Norge. Arten er reltivt liten og skilles fra andre eitermaur på at den har ei skråstilt plate ved basis av antenneskaftet.

Myreitermaur Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.