Taigaheimaur.

Taigaheimaur er en nylig beskrevet art som er nærstående til håret heimaur. Den skiller seg fra denne på svakere og mer spredt behåring og noe smalere hode. Arten er ikke påvist i Norge og et tidligere publisert funn fra Trøndelag har vist seg å være feilbestemt (B. Seifert i brev til FØ, aug. 2016). Teksten og billedmaterialet under er foreløpig ikke endret i forhold til dette bortsett fra underkapitlet om utbredelse.

Taigaheimaur Formica fennica Seifert, 2000
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Arnstein Staverløkk | Jan Ove Gjershaug | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.