Heterodoris robusta er en dyphavsart som bare er funnet en gang i norske farvann. Det er en storvokst art som er svært dårlig kjent. 

Kjennetegn

Heterodoris robusta har en bred og forhøyet kropp som kan bli opptil 50 mm lang. En bred kappe dekker hele kroppen, og kappekanten står tydelig ut og danner en tynn og uregelmessig bølgende kant. I bakkroppen går kappa sammen med halen, og bakkroppen går ut i en spiss. I fremenden danner kappa to lober foran og på hver side av rinoforene. Kappa er besatt med trekantede eller butte kappetuberkler med ulik størrelse. Kappetuberklene er uregelmessige i form og kan ha små sekundære vorter ved basis. Foran på kappa er 3 til 4 tuberkler sammensatt til en median kjøl plassert mellom rinoforene.

I fremenden av kroppen sitter et stort ovalt munnslør, dratt ut til sidene i store lober. Munnsløret har små vorter. Rinoforene er kølleformede og har opptil 25 lameller. De sitter i rinoforlommer, som har delvis forhøyde kanter.

Kroppen har en kraftig oransje farge. Det er ingen ytre pigmentering.

Utbredelse

Arten ble opprinnelig beskrevet fra funn nord på den amerikanske østkysten, senere er den funnet i Biscayabukta. Den er funnet i Norge i nærheten av Røbergneset i Trondheimsfjorden, som er det eneste som er gjort i norske farvann.

Levesett

Biologien til arten er ikke kjent. Funnet i Trondheimsfjorden ble gjort på hardbunn sammen med bergskjell Acesta excavata.

Bildet viser ett av de to individene av Heterodoris robusta Vilhelm Storm samlet inn fra dypt vann i Trondheimsfjorden i 1879. Objekt ligger i samlingene til NTNU Vitenskapsmuseet (NTNU-VM-1536). 

Forvekslingsarter

Arten har en unik kroppsform og karaktertrekk og kan ikke forveksles med andre arter.

Etymologi

Slektsnavnet Heterodoris viser til andre grupper med navn som inneholder Doris, og prefikset hetero kommer fra gresk og betyr ulik. Navnet viser altså til en som er ulik doris-arter.

Artsnavnet robusta kommer fra latin og betyr sterk eller robust.

Kommentarer

Vilhelm Storm kunne fortelle om funn av to merkelige individer han samlet inn fra dypt vann i Trondheimsfjorden i 1879. Arten var enda ikke beskrevet så Storm hadde ingen formening om hva dette kunne være, men han ga en omtrentlig beskrivelse. Nils Odhner laget senere en svært detaljert beskrivelse basert på de to individene, og gjorde nøyaktig rede for både indre anatomi og ytre morfologiske karakterer. Det ene individet er i NTNU Vitenskapsmuseet sine samlinger, men uten data for hvor og når det er samlet inn. Denne informasjonen har derimot vært mulig å få på plass fra Storm sin artikkel.

Slik tegnet Niels Hjalmar Odhner arten i sin beskrivelse fra 1926. 

Kilder

Korshunova T og Martynov A (2020). Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. Plos One 15:e0242103 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103

Odhner NH (1926). Nudibranchs and lamellariids from the Trondhjem fjord. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 2:1–36.

Storm V (1880). Bidrag til Kundskap om Throndhjemsfjordens Fauna. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter 1879:109–125.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Heterodoris robusta Verrill & Emerton, 1882. www.artsdatabanken.no/Pages/329052. Nedlastet <dag/måned/år>.