Aegires incisus er en uvanlig art som bare er funnet på dypt vann.

Kjennetegn

Aegires incisus er en art som kan bli opptil 12 mm lang. Den har en avlang og snegleformet kropp dekket av en delvis redusert kappe, som dekker ryggsiden fra hodet til gjellebusken. Kappekanten er glatt. Dette gir sneglen en avlang og oval kroppsform, som er høyest på midten. Ved gjellebusken danner kappa to halvmåneformede innsnitt. På midten av ryggsiden danner kappa en høy, men kort kjøl mellom rinoforene. Denne deler seg i to kontinuerlige kjøler som går nedover hver sin side på ryggsiden ned til gjellebusken og danner et ovalt triangulært område på ryggen. Kjølen er uregelmessig bølgete i kanten, men danner tre lange og tre korte kappetuberkler i enden mot gjellebusken. En lignende kjøl går også fra gjellebusken nedover halen ut til spissen. Denne kjølen er besatt med opptil fem flate, men kølleformede kappetuberkler. Mellom kappekanten og ryggkjølene er det 5–7 kølleformede kappetuberkler. Rinoforene sitter over hodet i fremenden av kappa. De er lamellate og står ut fra korte rinoforslirer. Ved basis på hver side av rinoforene sitter kølleformede kappetuberkler. Gjellebusken sitter i kanten mellom kappa og halen, og består av små rudimentære gjeller som sitter tett omkring den anale papillen.

Kroppsfargen er hvit med delvis synlige indre organer.

Utbredelse

Arten er kun funnet fra norskekysten og Grønland. Langs norskekysten har den et fåtall funn fra Lopphavet, Lofoten, Trøndelag og Sandefjord.

Levesett

Vi vet svært lite om biologien til denne arten, annet enn at den hovedsakelig er funnet på dypt vann fra 200 til 500 meters dyp. Nyere funn av arten har vært gjort i forbindelse med dypvannskorallen Desmophyllum pertusum.

Det er foreligger foreløpig ingen informasjon om reproduksjonen hos Aegires incisus. Den nært beslektede arten Aegires punctilucens legger eggene som et hvitt spiralbånd som står på høykant.

Forvekslingsarter

Arten kan vanskelig forveksles med andre arter. Den eneste andre arten som kan ligne på Aegires incisus, er Doridunculus echinulatus, også en dypvannsart som også har en delvis redusert kappe med en todelt kjøl på ryggsiden. Men i motsetning til Aegires incisus, så er kappa ikke avkuttet i enden mot gjellebusken. I tillegg er den todelte kjølen på ryggsiden ikke skjøtet sammen mellom rinoforene slik som hos Aegires incisus.

Etymologi

Slektsnavnet Aegires er kalt opp etter den norrøne havguden Ægir.

Artsnavnet incisus kommer fra latin og betyr innsnitt. Dette henviser til innsnittet i kappa rundt gjellebusken.

Kilder

Fahey SJ og Gosliner TM (2004). A phylogenetic analysis of the Aegiridae Fischer, 1883 (Mollusca, Nudibranchia, Phanerobranchia) with descriptions of eight new species and a reassessment of phanerobranch relationships. Proceedings of the California academy of sciences 55(34): 613–689.

Sars GO (1872). On some remarkable forms of animal life from the great deeps off the Norwegian coast. I. University-Program for the 1st half-year 1869. Brøger & Christie, Christiania, 1–74.

Sars GO (1878). Bidrag til kunskaben om Norges arktiske fauna. I. Mollusca Regionis Arcticæ Norvegiæ. Oversigt over de i Norges arktiske Region forekommende Bløddyr. Universitetsprogram for første halvaar 1878, Christiania, Brøgger, 1–466.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aegires incisus (G.O. Sars, 1872). www.artsdatabanken.no/Pages/325996. Nedlastet <dag/måned/år>.