Duvaucelia plebeia er en relativt langstrakt nakensnegl med brunfarget kropp. Den mørke kroppen gjør at den er vanskelig å observere mot bunnen.

Arten er liten, og finnes ofte på dødmannshånd. 

Kjennetegn

Duvaucelia plebeia har en langstrakt kropp som kan bli 35 mm lang. Kroppen er bredest i forkroppen, den smalner bakover og ender i en spiss hale. Langs ytterkanten på begge sider av kroppen sitter forgrenede gjeller. Antall par gjeller øker med dyrets alder og størrelse. Foran munnen sitter et munnslør med hel kant og 6–8 fingerformede utvekster. Rinoforene er glatte og er børsteformete i enden, med en fingerformet glatt utvekst i tuppen. Rinoforene er omgitt av en rinoforslire med bølgete kant.

Arten er variabel i farge, fra lyst gulbrune til mørkebrune individer, og den kan ha tegninger med gul- og grønnaktig pigmentering. Pigmenteringen er kraftigst midt på kroppen, og ved basis av rinoforene er det ofte to markerte mørke flekker.

Eggene legges i en spiral, ofte ved roten av eller i nærheten av dødmannshånd.

Utbredelse

Arten har vid utbredelse i Europa, og finnes vest i Middelhavet, langs hele den europeiske Atlanterhavskysten. I Norge er arten funnet fra Oslofjorden til Tromsø.

Levesett

Duvaucelia plebeia lever på grunt vann lavt i fjæra og ned til dybder på 120 m. Den har dødmannshånd Alcyonium digitatum som sitt primære byttedyr, og observeres lettest i nærheten av kolonier med dødmannshånd. Den er vanlig å finne i tareskogen, og i strømrike områder der byttedyret har sitt leveområde. Siden arten ofte er ganske mørk i fargen er den vanskelig å oppdage mot bunnen den sitter på.

Slik illustrerte Alder & Hancock arten i sitt verk A monograph of the British nudibranchiate Mollusca som ble utgitt i 1845-55. 

Forvekslingsarter

Duvacelia plebeia kan forveksles med små individer av Tritonia hombergii, men skilles fra denne ved at T. hombergii har en tydelig kløft i munnsløret mens hos D. plebeia har munnsløret en hel jevn kant. Det er allikevel grunn til å være oppmerksom på denne karakteren, hos små individer av T. hombergii er ikke kløften i munnsløret tydelig.

Etymologi

Slektsnavnet Duvaucelia er oppkalt etter den franske naturhistorikeren Alfred Duvaucel (1792-1824) som var stesønnen til Georges Cuvier, en samtidig vitenskapelig kollega med Antoine Risso som navngav slekten.

Artsnavnet plebeia kommer fra latin for plebeius som betyr alminnelig eller simpel.

Munnsløret har en jevn kant og mangler kløften i midten som finnes hos «storebroren» Tritonia hombergii

Kilder

Korshunova T og Martynov A (2020). Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. PLoS ONE 15(11): e0242103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opistobranch molluscs. Volume II. The Ray Society. London. 229 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Duvaucelia plebeia (Johnston, 1828). www.artsdatabanken.no/Pages/313667. Nedlastet <dag/måned/år>.