Duvaucelia lineata er en langstrakt hvit nakensnegl, som er lett å kjenne igjen. Den observeres på hardbunn på dypere vann, der den spiser på koralldyr.

Kjennetegn

Duvaucelia lineata har en langstrakt kropp som kan bli 35 mm lang. Kroppen er bredest i forkroppen, den smalner bakover og ender i en spiss hale. Langs begge sider av kroppen sitter forgrenede gjeller, opptil seks par. Foran munnen sitter et munnslør med hel kant, og med 4, sjelden 6, fingerformede utvekster. Rinoforene er glatte og er børsteformete i enden, med en fingerformet glatt utvekst i tuppen. Rinoforene er omgitt av en rinoforslire med jevn kant.

Kroppen er hvit, og kan ha et rosaaktig skjær. Fra hodet løper to tydelige hvite linjer langs hele ryggen, som går sammen på halen. Linjene gjør en bue til basis av hver gjelle.

Utbredelse

Arten har vid utbredelse i Europa, og finnes i Middelhavet og langs hele den europeiske Atlanterhavskysten. I Norge er arten funnet fra Oslofjorden til Hitra på Trøndelagskysten.

Levesett

Duvaucelia lineata lever på dypere vann og observeres vanligvis dypere enn 20 m. Det er lite kunnskap om arten. Arten påtreffes i åpne områder på hardbunn. Den skal ha åttetallskorallen Sarcodictyon roseum som byttedyr.

Forvekslingsarter

Duvacelia lineata kan ikke forveksles med andre arter, med sin hvite kropp og to tydelige hvite linjer langs ryggen.

Etymologi

Slektsnavnet Duvaucelia er oppkalt etter den franske naturhistorikeren Alfred Duvaucel (1792-1824) som var stesønnen til Georges Cuvier, en samtidig vitenskapelig kollega med Antoine Risso som navngav slekten.

Artsnavnet lineata kommer fra latin linearis som betyr linjert eller med linjer, og viser til de to tydelige hvite linjene langs ryggen.

YouTube video: Film av Duvaucelia lineata

Arten het tidligere Tritonia lineata

Kilder

Korshunova T og Martynov A (2020). Consolidated data on the phylogeny and evolution of the family Tritoniidae (Gastropoda: Nudibranchia) contribute to genera reassessment and clarify the taxonomic status of the neuroscience models Tritonia and Tochuina. PLoS ONE 15(11): e0242103. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242103

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opistobranch molluscs. Volume II. The Ray Society. London. 229 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Duvaucelia lineata (Alder & Hancock, 1848). www.artsdatabanken.no/Pages/313666. Nedlastet <dag/måned/år>