Zelentia pustulata er en relativt sjelden art i norske farvann. Det er bare gjort noen få funn spredt langs hele kysten.

Kjennetegn

Zelentia pustulata er en ganske fargerik art som kan bli opptil 18 mm lang. Den har en lang og slank snegleformet kropp med 12 tette rekker med cerata som sitter langs sidene av ryggen. Hver rekke kan ha over 10 cerata. Cerata er ganske lange, noe som gir sneglen et litt rufsete utseende. Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit. Tarmkanalene i cerata kan variere mye i farge, noe som avhenger av hvilken art hydrozo den spiser på. Fargen kan variere fra skarp gul til grønn, lilla eller brun. Et typisk kjennetegn for Zelentia pustulata er de store hvite flekkene som sitter spredt på cerata. Ellers finnes hvit pigmentering som hvite tupper på munntentaklene og cerata.

Utbredelse

Zelentia pustulata ble opprinnelig beskrevet fra Britiske farvann allerede i 1854. På tross av at arten ble beskrevet for lenge siden, er det fortsatt bare gjort sporadiske funn av arten, for det meste fra nordlige deler av Storbritannia, Frankrike og nord til Island, samt på vestkysten av Sverige. Langs norskekysten finnes en håndfull registeringer fra Oslofjorden nord til Finnmark, Svalbard og Jan Mayen.

Levesett

Arten er funnet i fjæresonen og i tareskogen der den beiter på store hydrozoer som arter i slekta Halecium.

Vanligvis finner man arten blant hydrozoer, og dette eksemplaret er nok på leting etter mer føde. 

Forvekslingsarter

Zelentia pustulata er nesten helt lik den nylig beskrevne arten Zelentia ninel fra nordlige farvann. Men Zelentia pustulata blir adskillig større enn Z. ninel, har flere cerata og har store hvite flekker på cerata, noe som Z. ninel mangler.

Etymologi

Slektsnavnet Zelentia er et forkortet navn oppkalt etter stedet Zelentsy ved Barentshavet, på Kolakysten, der flere av artene innen slekten er funnet. 

Artsnavnet pustulata kommer fra latin og betyr blemmer, noe som henviser til de store hvite flekkene på cerata.

Arten ble beskrevet som Eolis pustulata av Joshua Alder og Albany Hancock i 1854. 

Kilder

Korshunova T, Picton B, Furfaro G, Mariottini P, Pontes M, Prkic J, Fletcher K, Malmberg K, Lundin K og Martynov A (2019). Multilevel fine-scale diversity challenges the ‘cryptic species’ concept. Scientific Reports, 9: 6732.

Odhner NH (1939). Opisthobranchiate mollusca from the western and northern coasts of Norway. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter, 1939: 1–92.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Zelentia pustulata (Alder & Hancock, 1854). www.artsdatabanken.no/Pages/308059. Nedlastet <dag/måned/år>.