Trinchesia cuanensis er svært lik den bedre kjente arten Trinchesia caerulea, som den ble skilt ut fra i 2019. Kunnskap om arten langs norskekysten er enn så lenge mangelfull.

Kjennetegn

Trinchesia cuanensis har en slank og snegleformet kropp og kan bli opptil 15 mm lang. Ryggsiden er besatt med opptil 10 rekker med cerata på hver side av ryggen. Kroppen er gjennomsiktig hvit, noen ganger med grønt skjær. Tarmkanalen i cerata har som regel en grønnsort til mørkegrå farge. Ytre pigmentering på cerata består av flere bånd i ulike farger. Øverst et bredt oransje eller gult bånd rett under tuppen på cerata, og under det et bånd med blå farge. Mellom det oransje eller gule i tuppen og den blå delen midt på cerata skinner blåsvart farge fra tarmkanalen gjennom cerata. Nederst mot basis på cerata er den blåsvarte tarmkanalen i cerata tydelig. Helt i tuppen av cerata synes den lyse eller hvite neslesekken. Fothyrno ikke tydelig avsatt, men kun som buede avrundinger.

Utbredelse

Fordi arten nettopp har blitt skilt ut fra Trinchesia caerulea, så er utbredelsen kun kjent ut fra de registeringene som er gjort i selve beskrivelsen og senere dokumenterte funn. Det er bekreftede funn fra Nord-Møre og ytterst i Trondheimsfjorden. For øvrig er den kjent fra Nord-Irland og Bohuslän i Sverige.

Levesett

Arten er beskrevet som en spesialist på hydrozoer innen slekten Sertularella. Den er så langt funnet ved hjelp av dykking på grunt vann ned mot 20 meters dyp.

Forvekslingsarter

Trinchesia cuanensis er nesten identisk med Trinchesia caerulea. Den kan best skilles ved at T. caerulea har små korte og fingerformede fothyrno, mens fothyrno hos T. cuanensis er buede avrundinger.  

Denne nye arten har omtrent samme ytre pigmentering som Trinchesia caerulea, men T. cuanensis har ved basis av cerata blåsvarte områder fra tarmkanalen, som ofte er lysere hos T. caerulea. Trinchesia cuanensis har blåsvart farge mellom det gule pigmentet mot ytre del av cerata og det brede blå feltet midt på cerata, dette mangler hos T. caerulea. I tillegg mangler munntentaklene og rinoforene gulhvit pigmentering hos T. cuanensis. Det er glidende overganger i farge og pigmentering hos de to artene, så de er krevende å skille fra hverandre.

Etymologi

Slektsnavnet Trinchesia er et navn som er gitt til ære for den italienske bløtdyrforskeren Salvatore Trinchese.

Artsnavnet cuanensis er et navn gitt etter en av de første stedene denne arten ble funnet ved Lough Cuan i nord- Irland.

Kommentarer

Beskrivelsen over er basert på rebeskrivelsen i artikkelen der T. cuanensis ble beskrevet (Korshunova m.fl. 2019). I tillegg er beskrivelsene til Lundin m.fl. (2020) benyttet. Erfaringene med levende materiale fra norskekysten viser at fargevariasjon hos disse artene er stor og overlapper helt hos de to artene. Det samme viser erfaringene fra svenske farvann (Lundin personlig meddelelse 2. Juni 2021). Det er i praksis ikke mulig å skille artene på ytre morfologiske karakterer. Bruk av genetisk karakteristikk og indre anatomi er nødvendig.

Kilder

Korshunova T, Picton B, Furfaro G, Mariottini P, Pontes M, Prkic J, Fletcher K, Malmberg K, Lundin K og Martynov A (2019). Multilevel fine-scale diversity challenges the ‘cryptic species’ concept. Scientific Reports, 9:6732.

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Trinchesia cuanensis Korshunova, Picton, Furfaro, Mariottini, Pontes, Prkić, Fletcher, Malmberg, Lundin & Martynov, 2019. www.artsdatabanken.no/Pages/308056. Nedlastet <dag/måned/år>