Trinchesia caerulea er en fargerik og liten art som har vært rapportert fra norskekysten nord til Midt-Norge. Frem til 2019 var dette regnet som samme art som T. cuanensis.

Kjennetegn

Trinchesia caerulea er en meget fargevariabel art som kan bli opptil 26 mm lang. Arten kjennes igjen på den slanke og snegleformede kroppen som har opptil 12 cerata i perfekte rekker på hver side av ryggen. Kroppen er gjennomsiktig og kan ha en utydelig hvit stripe fra hodet og ned mot halen. Denne stripa deler seg i to på ryggsiden ved hjertet. Fothyrno er korte og fingerformede.

Den ytre pigmenteringen kan være veldig variabel, spesielt fargene utenpå cerata og i tarmkanalene inne i cerata. Tarmkanalene i cerata kan være alt fra helt sorte til blå eller grønne. Utenpå har cerata som regel tre fargebånd. Øverst sitter et rødt, oransje eller gult bånd rett under tuppen på cerata, under det et blått, turkis eller grønt bånd, og nederst er et bånd som består av hvite eller gulhvite granuler som er samlet som en uregelmessig ring, og som blir mer utydelig mot basis av cerata. Både de korte munntentaklene og rinoforene har som regel en svak sitrongul pigmentering.

Utbredelse

Arten ble i 2019 avgrenset mot T. cuanensis. Det betyr at utbredelsen for begge artene praktisk talt er ukjent, da eldre funn enn 2019 kan være av hvilken som helst av de to artene. Arten har sin hovedutbredelse fra Middelhavet nord til de Britiske øyer. De første nordlige funnene ble gjort langs vestkysten av Sverige, og først på slutten av 1990-tallet ble den funnet langs norskekysten. Her er det gjort sporadiske funn fra Sør-Norge nord til Trøndelag.

Levesett

Trinchesia caerulea spiser hydrozoer, og arten observeres gjerne der det sitter hydrozoer. Dette er steder på alt fra steinete hardbunn og berg til tareskog og flytebrygger. Der det sitter hydrozoer, smyger denne arten seg rundt på jakt etter arter i slektene Aglophenia, Halecium, Hydrallmania, Sertularella, Eudendrium og Tubularia. Selv om den er vanlig på grunt vann i fjæresonen og under flytebrygger, så er den også funnet så dypt som ned til 270 meters dyp.

Forvekslingsarter

Trinchesia caerulea er nesten identisk med den nylig beskrevne arten Trinchesia cuanensis. Den kan best skilles fra T. cuanenis ved T. caerulea har små korte og fingerformede fothyrno, mens fothyrno hos T. cuanensis er buede avrundinger.

Trinchesia cuanensis har omtrent samme ytre pigmentering som T. caerulea, men har et sort bånd under det gule eller oransje i tuppen av cerata, noe som mangler hos T. caerulea. Trinchesia caerulea har diffus hvit eller gulhvit ytre pigmentering ved basis av cerata, noe som mangler hos T. cuanensis. Det gjelder å se nøyere etter når man finner en Trinchesia caerulea. Fargevariasjon hos begge arter gjør det i praksis ikke er mulig å skille artene ved hjelp av pigmentering og farger på tarmkanalen.

Etymologi

Slektsnavnet Trinchesia er gitt til ære for den italienske bløtdyrforskeren Salvatore Trinchese.

Artsnavnet caerulea kommer fra latin og betyr himmelblå.

Kommentarer

Variasjonen hos denne og lignende arter er såpass stor at selv Alder og Hancock i 1846 klødde seg i hodet og bemerket: «So nearly do the species of this genus approach each other, that it is often difficult to point out the characters by which they may be distinguished.” Disse artene er nylig revidert og det er beskrevet en ny art, T. cuanensis, som også finnes i Norge.

Beskrivelsen over er basert på rebeskrivelsen i artikkelen der T. cuanensis ble beskrevet (Korshunova m.fl. 2019). I tillegg er beskrivelsene til Lundin m.fl. (2020) benyttet. Erfaringene med levende materiale fra norskekysten viser at fargevariasjon hos disse artene er stor og overlapper helt hos de to artene. Det samme viser erfaringene fra svenske farvann (Lundin personlig meddelelse 2. Juni 2021). Det er i praksis ikke mulig å skille artene på ytre morfologiske karakterer. Bruk av genetisk karakteristikk og indre anatomi er nødvendig.

Kilder

Alder J og Hancock A (1845-1855). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. Printed for the Ray Society. London. 560 s.

Evertsen J og Bakken T (2005). Nudibranch diversity (Gastropoda, Heterobranchia) along the coast of Norway. Fauna norvegica 25: 1–37.

Korshunova T, Picton B, Furfaro G, Mariottini P, Pontes M, Prkic J, Fletcher K, Malmberg K, Lundin K og Martynov A (2019). Multilevel fine-scale diversity challenges the ‘cryptic species’ concept. Scientific Reports, 9: 6732.

Lundin K, Malmberg K og Pleijel F (2020). Nationalnyckeln till Sveriges Flora och Fauna. Blötdjur: Sidopalpssnäckor–taggsäcksnäckor. Mollusca: Cimidae–Asperspinidae. SLU Artdatabanken, Uppsala. 352s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Trinchesia caerulea (Montagu, 1804). www.artsdatabanken.no/Pages/308055. Nedlastet <dag/måned/år>