Catriona aurantia er en vanlig art langs hele norskekysten, men kan være vanskelig å få øye på. Den har en karakteristisk rødbrun farge i cerata. Den spiser på hydrozoer og kan finnes på hardbunn fra fjæresonen og ned til store dyp.

Cerata hos denne arten er vanligvis ganske tykke og kraftige, og har en karakteristisk farge. 

Kjennetegn

Catriona aurantia er ganske stor og kan bli opptil 22 mm lang. Kroppen er liten og snegleformet der ryggsiden har opptil 12 rekker med cerata. Tarmkanalen i cerata har en karakteristisk rødbrun farge. Den eneste ytre pigmenteringen er et svakt hvitt eller oransje bånd rett under tuppen på cerata. Kroppen er ellers fargeløs og gjennomsiktig. Rinoforene har som regel en dypere brun eller oransje farge som blir mørkere mot tuppen. 

Man kan ofte finne Catriona aurantia på stilken av Tubularia. Her legger den også eggene sine. 

Utbredelse

Arten er utbredt fra Middelhavet og nordover langs de Britiske øyer til Færøyene og Island. Langs norskekysten finnes den fra Oslofjorden og nord til Finnmark.

Levesett

Catriona aurantia spiser hydrozoer. Det vil si at den kan finnes på mange ulike typer hardbunn der det vokser hydrozoer, alt fra stein og berg i fjæra til hydrozoer som sitter i tareskogen, eller på bryggepåler og flytebrygger. Det dypeste funnet er gjort på 120 meters dyp. Arten ser ut til å ha et bredt spekter av hydrozoer som den spiser på, blant annet ulike arter i slektene Tubularia, Ectopleura, Garveia, Bougainvillia og Obelia

Eggmassen består av fargeløse, transparente og nyreformede kapsler med 200–1000 egg som festes nederst på stilken til Tubularia. Inni kan man se de individuelle eggene, som er store, opptil 120 mikrometer. Reproduksjon og eggstrenger er observert gjennom nesten hele året.

Tuppene på cerata er vanligvis oransje, men kan også være ganske lyse. 

Forvekslingsarter

Catriona aurantia er karakteristisk med sin sterke rødbrune farge i cerata. Den kan forveksles med arten Cuthona nana som har en variasjon mellom blek til sterk rosa på tarmkanalen i cerata. Cuthona nana har cerata der de fremste er plassert foran rinoforene, hos C. aurantia er alltid cerata bak rinoforene. Cuthona nana er hovedsakelig assosiert med hydrozoer som lever på eremittkrepsehus, mens C. aurantia er assosiert med hydroider på for eksempel berg, stein og brygger.

Kommentarer

Denne arten var tidligere navngitt som Cuthona gymnota. Taksonomiske undersøkelser har vist at navnet Cuthona gymnota hører til en art som lever på vestsiden av Atlanterhavet.

Etymologi

Navnet Catriona viser sannsynligvis til en fargerik fugl med tilsvarende navn fra India.

Artsnavnet aurantia kommer fra latin og betyr gyllen. Det viser til den gylne oransje fargen som kan være på tuppen av cerata hos denne arten.

Slik tegnet Joshua Alder og Albany Hancock arten de beskrev som Eolis aurantia i 1842. 

Kilder

Bakken T (2019). Hva skjedde med navnet til denne nakensneglen https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2019/11/24/hva-skjedde-med-navnet-til-denne-nakensneglen/ Hentet 12. februar 2021.

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Catriona aurantia (Alder & Hancock, 1842). www.artsdatabanken.no/Pages/300884. Nedlastet <dag/måned/år>.