Limacia clavigera er en av de vanligste nakensneglene langs norskekysten, og er lett å få øye på. Den har kraftige gule farger. Den trives best i tareskogen, der den beiter på skorpedannende mosdyr.

Kjennetegn

Arten er lett kjennelig på den hvite kroppen med et gjennomsiktig blåskjær, samt tydelig gule tuberkler som sitter rundt hele kroppen. Selve kroppen er avlang og smal, men langs kanten rundt hele kroppen sitter parvise serier med kraftige kølleformede ryggtuberkler som er vendt innover mot midten av kroppen. Rundt hodet er disse tuberklene kortere og er tett besatt med små hårlignende papiller. I tillegg finner vi et stort antall mindre og korte vorteformede tuberkler på ryggsiden. Både rinoforene, tuberklene rundt hodet og ryggtuberklene, samt gjellebusken har tydelig gule tupper, noe som gjør at denne opptil 40 mm store arten er enkel å få øye på.

Utbredelse

Denne arten har en vid utbredelse langs Europas kyster fra Portugal til norskekysten, rundt de Britiske øyer, Færøyene og Island. Langs norskekysten er den funnet langs hele kysten nord til Lofoten.

Levesett

Som de øvrige artene i familien Polyceridae beiter Limacia clavigera på et stort utvalg av skorpedannende mosdyr. Arten lever vanligvis i tareskogen der den beiter på mosdyrarter i slektene Electra og Membranipora. Den kan også leve helt nede på bunnen av tareskogen der den vandrer rundt på stein og berg på jakt etter kraftigere mosdyrskorper, som arter i slektene Callopora og Umbonula. Dette er en allsidig art som lever i flere habitater der det er mosdyr, men den er vanligst å finne i tareskogen.

Forvekslingsarter

Limacia clavigera er en art som vanskelig kan forveksles med andre arter. Med de gule kappetuberklene skiller denne arten seg fra alle andre. Som hos de andre polyceride nakensneglene er kappa redusert til en brem med forlengede og pølseformede kappetuberkler i hoderegionen og ved gjellebusken.

Kommentarer

Limacia clavigera ble beskrevet av Otto Friedrich Müller så tidlig som i 1776 fra Drøbaksundet, og utgitt i hans store flerbindsverk Zoologiae Danicae. “Man vil ikke letteligen se et nydeligere Dyr end nærværende Limacie: et galleret, halv gjennemsigtig, himmelblaat og hvidt blandet, med safrangule Knuder og ligefarvede, fremstaaende Köllerudpyntet og bevægeligt Væsen, indbyder strax Natursögeren til nöyere Beskuelse.” Limacia clavigera er en art som hører hjemme i tareskogen og som kan finnes i stort antall sammen med Polycera quadrilineata og Onchidoris muricata.

Etymologi

Limacia kommer fra det latinske ordet limax som betyr snegle.

Artsnavnet clavigera kommer fra latin og betyr køllebærende. Det referer til de kølleformede ryggtuberklene.

Kilder

Evertsen J (2011). Limacia clavigera – tareskogens sommerfugl. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2011/11/18/limacia-clavigera-tareskogens-sommerfugl/ Hentet 12. desember 2021.

Løyning P (1927). Nudibranchs from Bergen, collected in the Neighbourhood of the Biological station at Herdla. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 65:243-264.

Müller OF (1776). Zoologia Danicae. Prodromus seu animalium Daniae et Norvegiae ingenarum characteres, nomina, et synonyma imprimis popularium, xxxii:1-282.

Toms JA, Pola M, von der Heyden S og Gosliner T (2021). Disentangling species of the genus Limacia O.F. Müller, 1781, from southern Africa and Europe using integrative taxonomical methods, with the description of four new species. Marine Biodiversisty 51, 1. https://doi.org/10.1007/s12526-020-01125-0

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Limacia clavigera (O.F. Müller, 1776). www.artsdatabanken.no/Pages/300873. Nedlastet <dag/måned/år>