Håreitermaur lever som sosialparasitt hos skåleitermaur og sandeitermaur og har derfor ingen arbeiderkaste. Den er svært lik sandeitermaur, men er mer langhåret og dronningen har en tydelig bredere postpetiole sett ovenfra. Arten er svært sjelden, men er påvist både i Danmark og sørlige deler av Sverige og Finland. Det er ikke utenkelig at arten også finnes i Norge, da den lett kan overses.

Utbredelse

GBIF Taxon: Myrmica hirsuta