Vingespenn

30-35 mm.

Kjennetegn

Framvingen er grå med flere diffuse tverrlinjer. Linjene varierer i intensitet og er noen ganger nesten helt borte. Den lyse siksaklinjen like innenfor ytterkanten er imidlertid alltid synlig. Cirka 2/3 ut på vingen er det to svarte punkter som sammen danner et ”kolon. Kroppen er spinkel.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Troms.

Unge stadier

Larven lever i juli-september på or (Alnus) og bjørk (Betula).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skogkanter og skoglysninger.