Vingespenn

33-40 mm.

Kjennetegn

Vingene er kanelbrune. Midt på framvingen er det mørkere brune felter med gulaktig kjerne. Langs ytterkanten er det kraftig grå bestøving. Friske dyr har ofte et fiolett skjær.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Amur.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever fra juli til september på lind.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

Skogbryn og åpen løvskog med lind.