Vingespenn

34-40 mm.

Kjennetegn

Framvingen er brungrå med et relativt smalt midtfelt avgrenset av svarte tverrlinjer. I midtfeltet, nær framkanten, er det to lyse, grønnlig grå tegninger: den indre er en oval ring med mørk kjerne, den ytre har form som et 8-tall som ikke er lukket nederst. Arten skiller seg fra ospehalvspinner ved den brunlige fargetonen, de distinkte svarte tverrlinjene og de karakteristiske tegningene i midtfeltet.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur og Korea.

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten til Farsund.

Unge stadier

Larven lever fra juni til september på Populus (osp og poppel).

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

I skogkanter med osp eller poppel (Populus).