Vingespenn

30-36 mm.

Kjennetegn

Framvingens grunnfarge er grålig eller gulaktig hvit. Vingen er tett besatt med korte, brune streker som mot ytterkanten og vingespissen fortettes til en jevn brunfarge. Det er to smale, brune tverrlinjer og et mørkt punkt mellom disse. Lenger ut finnes det en diffus og uregelmessig, lys tverrlinje. Ytterkanten av vingen er sterkt fliket, og dette skiller arten fra de øvrige sigdvingene. Hunnen er normalt større enn hannen.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Helgeland. Den er funnet spredt videre nordover til Pasvik i Finnmark.

Unge stadier

Larvene lever i juni-juli og igjen i august-september på bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio juni - primo august i to generasjoner. I nord én generasjon.

Økologi

I skog og skogkanter med bjørk.