Vingespenn

21-33 mm.

Kjennetegn

Framvingens grunnfarge er gulbrun. Midtfeltet er mørkere brunt, som regel med et mørkt punkt nær framkanten. Bakvingen har som regel gulere farge og et brunt midtfelt. Framvingespissen er kun moderat tilspisset. Hunnen er gjennomsnittlig større enn hannen. Forsommer-generasjonen er større enn ettersommer-generasjonen.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de nordligste delene.

Utbredelse i Norge

Kjent fra noen få kystnære lokaliteter i Østfold, Vestfold, Aust-Agder og Vest-Agder.

Unge stadier

Larven lever i juni-juli og august-oktober på bøk.

Flyvetid

Mai - medio juni og ultimo juli - august i to generasjoner.

Økologi

Ren bøkeskog eller edelløvskog med sterkt innslag av bøk.