Vingespenn

35-40 mm.

Kjennetegn

Framvingen er grå med flere mørkere, uregelmessige tverrlinjer. Disse varierer i intensitet og kan noen ganger være nesten helt borte. Midt på vingen, nær framkanten, er det en uregelmessig, lys, grønnlig grå flekk som noen ganger er delt i to. Hos enkelte eksemplarer har flekken en oker fargetone. Arten kan forveksles med øyehalvspinner, men denne har en mer brunlig framvingefarge, tydelig svarte tverrlinjer og to karakteristiske tegninger i midtfeltet.

Totalutbredelse

Europa og østover til Amur.

Utbredelse i Norge

Vanlig til den sørlige delen av Nordland.

Unge stadier

Larven lever fra juli til september på osp, og også på ulike arter av poppel (Populus).

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

I løv- og blandingsskog med osp eller poppel (Populus), skogbryn og hager.