Vingespenn

34-40 mm.

Kjennetegn

Framvingen har et bredt, mørkt grått midtfelt som på begge sider er avgrenset av lysere smale bånd. Det ytre båndet består av en mengde små buer. Lenger ut på vingen er det ytterligere et smalt, lyst siksakbånd. Vanligvis er den innerste og ytterste del av vingen lysere enn midtfeltet. Midtfeltet har ofte et tydelig brunskjær. Kroppen er relativt spinkel i forhold til vingestørrelsen.

Totalutbredelse

Mellom-Europa og sydlige deler av Nord-Europa

Utbredelse i Norge

Temmelig sjelden på Sørlandet og Østlandet nord til Elverum. På Vestlandet kun langs fjordene i indre deler av Rogaland og Hordaland.

Unge stadier

Larven lever i juli-september på bjørk (Betula).

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I skog, gjerne fuktig, med bjørk.