Vingespenn

33-42 mm.

Kjennetegn

Framvingen er noe mer avrundet enn hos våre øvrige små perlemorvinger. Oversiden er oransje med et relativt spinkelt mønster av svarte flekker, men med kraftig mørkt kantbånd. Bakvingeundersiden er brungul og mangler sølvflekker. Det er et gult tverrbånd kantet med brunt og gjennomskåret av brune ribber på indre halvdel av vingen. Utenfor dette er det et brunt eller brunfiolett tverrbånd med små øyeflekker. Disse to trekkene gjør arten lett å kjenne igjen.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa og østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet og Sørlandet. Spredt på Vestlandet og i Trøndelag. Arten er i ekspansjon nordover.

Unge stadier

Larven lever på mjødurt og bringebær, eventuelt også andre Rubus-arter. Den er gulbrun med dobbelt gullig rygglinje i en bred stripe, og har gul sidestripe og svartpiggete gule torner. Den blir 30-35 mm lang. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Medio juni - medio august.

Økologi

På enger, skoglysninger, skråninger og myrkanter med bringebær eller mjødurt.