Vingespenn

43-55 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er brun med grå bestøving. I ytre del av vingen er det adskilte brungule felter med øyeflekker, vanligvis to på framvingen og én på bakvingen. Hos hannen er det lyse feltet på framvingen tydelig avgrenset innad av en mørk skråstripe av duftskjell. Hannen er dessuten mindre enn hunnen. Framvingens underside er for det meste brungul. Bakvingens underside er marmorert med grått, av og til med et tydeligere vinklet midtbånd.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra de nordligste delene, øst til Armenia og Ukraina. Utbredelsen er noe usikker på grunn av forveksling med en nærstående art.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslofjorden til Rogaland. På Vestlandet nord for Jæren er den funnet spredt til Flora i Sogn og Fjordane. Det foreligger gamle funn fra Oslo og Bærum, men den ser nå ut til å ha forsvunnet fra området nord for Drøbaksundet. Noen steder går den inn i landet: Aremark i Østfold, Nissedal i Telemark og Evje i Aust-Agder.

Unge stadier

Larven lever på ulike gressarter og starr. I Sverige påvist på marehalm. Den er lyst sandfarget med litt mørkere rygg. Ryggen avgrenses av to mørke og bredere linjer. Det er to smale sidelinjer på hver side av åndehullene. Forpupningen skjer i et lett spinn under gress på bakken eller i en bergsprekk.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

På magre og solrike steder som sandtak, sandstrender, rullesteinstrender og svaberg.