Vingespenn

36-44 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden er gulbrun med et noe utflytende mønster av store svarte flekker, hvilket gjør at mange eksemplarer er svært mørke på oversiden. Bakvingeundersiden er mindre kontrastrik enn hos de øvrige Boloria-artene. Den er brun eller gulbrun med et grønnlig gult tverrbånd på indre halvdel, og mangler helt hvite eller sølvhvite flekker.

Totalutbredelse

Nord-Europa, Alpene og fjellkjeder i Russland øst til Kamtsjatka og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig fra Dovre gjennom østlige deler av Trøndelag, Nordland og Troms til Alta i Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på fioler (Viola), sannsynligvis først og fremst fjellfiol. Den er svart med gullige forgrenede torner og brungule lengdestriper. Den blir 33 mm og overvintrer to ganger.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På blomsterrike lysninger i fjellbjørkeskogen.