Vingespenn

26–32 mm.

Kjennetegn

Vingeoversiden hos hannen er mørkebrun, hos hunnen mer gråbrun. Stjerten på bakvingen har hvit tipp. Ofte finnes det en oransje plett ved bakhjørnet av bakvingen. Undersiden er gråbrun med en hvit tverrlinje, som på bakvingen danner en karakteristisk W. Bakvingens underside har dessuten et iøynefallende oransje kantbånd.

Totalutbredelse

Europa og Tyrkia til Ural. Også i Øst-Sibir, Japan og Mandsjuria.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden på Sørlandet og Østlandet nord til Hamar.

Unge stadier

Overvintringen skjer som egg. Larven lever på alm. Den er lyst gulgrønn med lysere gulgrønn sidestripe og skråpletter, samt en lys gjennomsiktig flekk på 1. ledd. Andre fargeformer finnes også. Den blir totalt 20 mm lang, og forpupper seg på undersiden av et blad eller i en revne i barken på vertstreet.

Flyvetid

Juli - medio august.

Økologi

I skogbryn, hager og parker med alm. Sommerfuglene holder seg oftest høyt rundt trekronene til vertstreet, og kan derfor lett overses.