Vingespenn

27-34 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er mørkt fiolettblå med svart ytterkant. Den skinnende fiolettblå fargen framtrer når lyset treffer med den rette vinkelen. Hos hunnen er oversiden brunsvart med et trekantet skinnende fiolettblått felt på framvingen. Begge kjønn har en kort stjert på bakvingen. Vingeundersiden er hos begge kjønn hvitgrå med en hvit tverrlinje kantet med svart innad. Innenfor stjerten er det oransjerød øyeflekk, og ved bakhjørnet er det ytterligere en oransjerød plett.

Totalutbredelse

Europa unntatt de nordligste delene, Nord-Afrika, Lilleasia og østover til Kaukasus og det sørlige Ural.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på lokaliteter med eik rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Spredt på Vestlandet nord til Hordaland.

Unge stadier

Overvintringen skjer som egg. Larven lever på eik (Quercus). Den er flat, og er som voksen rødlig gulbrun med trekantede, gule, brunkantede ryggpletter på hver side av en lys, svartkantet rygglinje. Fargen endres like før forpupningen, som skjer under mose eller lav ved foten av vertstreet.

Flyvetid

Juli - august.

Økologi

I eikeskog og skogbryn med eik. Sommerfuglene flyr ofte høyt oppe mellom eikekronene og kan lett overses.