Vingespenn

28–40 mm.

Kjennetegn

Svært stor art. Vingeoversiden er mørkebrun, hos hunnen med et bredt rødgult bånd på framvingen. Bakvingen har hvit-tippet rød stjert og en rød plett ved bakhjørnet. Undersiden er rødlig okergul med hvite tverrlinjer.

Totalutbredelse

Europa, mot øst til Amur og Korea.

Utbredelse i Norge

Lokal og temmelig sjelden rundt Oslofjorden. Det foreligger enkeltfunn fra Aust-Agder og fra Østlandet nord for Oslo, nordligst ved Hamar.

Unge stadier

Overvintringen skjer som egg. Larven lever på slåpetorn og plomme. Den har form som en båtkjøl, er lyst gulgrønn med dobbelt gul rygglinje, mange gule skråstriper og gul sidelinje. Før forpupningen i slutten av juni endrer den farge. Forpupningen skjer på bakken mellom visne blader.

Flyvetid

Ultimo juli - primo september.

Økologi

I nærheten av slåpetornkratt som står lunt og solrikt. Av og til i hager med gamle plommetrær. Sommerfuglen klekker vanligvis i slutten av juli, men begynner ikke å fly før i august. Den kan holde det gående til langt ut i september. Sommerfuglen skjuler seg ofte inne i slåpetornkratt og kan være vanskelig å finne.