Vingespenn

30-35 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er skinnende mørkerød med fiolett skjær. Framvingen har mørk midtplett, samtidig som en plettrad ofte er antydet nær ytterkanten. Nedre halvdel av bakvingen er brunsvart med fiolett skjær. Hos hunnen mangler framvingen det fiolette skjæret, samtidig som den har rader med mørke pletter og enkeltpletter. Disse kan være strekformet forlenget og flyte sammen. Hos enkelte individer er framvingen nesten rent brunsvart. Bakvingeoversiden er brunsvart med unntak av et framtredende oransje bånd langs ytterkanten, som kan være kantet med blå pletter innad. Framvingeundersiden hos begge kjønn er grå til oransje med svarte pletter. Bakvingeundersiden er grålig med svarte pletter og et oransje bånd nær ytterkanten.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Amur i Øst-Sibir. Mangler i Storbritannia.

Utbredelse i Norge

Utbredt over det meste av landet til Nordkapp i Finnmark. Arten mangler langs Sørlandskysten og på Sørvestlandet. Den har gått sterkt tilbake i lavlandet i Sør-Norge.

Unge stadier

Larven lever på engsyre, men kan også leve på småsyre og krushøymol. Den er grønn med mørkegrønn rygglinje og lysere sidelinje, og blir 20 mm lang. Overvintringen skjer som larve.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

På lett fuktige enger, utkanten av rikmyrer og blomsterrike setervoller i fjellet.