Vingespenn

20-24 mm.

Kjennetegn

Hannens vingeoverside er skinnende lysegrå med mørk kantstripe. Hunnens overside er mørkt brungrå med enkelte skinnende grå flekker i ytre del av framvingen. Begge kjønn har en svart, lyskantet plett midt på framvingen. Hos begge kjønn har vingeoversiden et svakt blålig skjær. De hvite flekkene på bakvingens underside har oftest bare svært små eller manglende svart kjerner. Sommerfuglen kan ikke forveksles med andre arter.

Totalutbredelse

Nord-Skandinavia, det nordlige Ural, fjellområder i Sibir og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Lokalt forekommende i Nordland, Troms og Finnmark.

Unge stadier

Larven lever på kronbladene av rødsildre. Den er grønn med røde prikker og linjer. Overvintringen skjer som halvvoksen larve, og larven blir totalt 10-12 mm lang. I litteraturen angis ofte setermjelt som næringsplante, men dette feilaktig. Setermjelt er en viktig nektarplante for den voksne sommerfuglen, og sannsynligvis har observasjoner av sommerfuglen på denne planten ført til slutningen om at den også er vertsplante for larven.

Flyvetid

Juli.

Økologi

I fjellet i skråninger med forvitrende skifer, i le for nordavinden, på steder der bakken nærmest er fri for vegetasjon.