Vingespenn

72–92 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar gråbrune, enkelte individer med litt mer gulbrun tone. Vingeribbene lyse. Bakvingene med en karakteristisk, stor rustrød flekk ved roten.

Totalutbredelse

Europa, unntatt de aller nordligste områdene. Turkestan, Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Helgeland.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp, men også på poppel (Populus) og selje, vier og pil (Salix). Larveutviklingen skjer i juli–september. Forpuppingen skjer i en løs kokong rett under bakken.

Flyvetid

Medio mai – juli.

Økologi

Overalt hvor næringsplantene vokser, med unntak av fjellet. Sommerfuglen flyr primært i skumringen og tar ikke til seg næring som voksen. I hvile holder den vingene flatt, med forvingene lagt bakover slik at de dekker den rustrøde flekken på bakvingen. I denne posituren ligner den et dødt blad. Hvis den blir skremt bøyer den forvingene fremover og blottlegger rustflekken, som antas å ha en skremmeeffekt.