Vingespenn

72–80 mm.

Kjennetegn

Framvingen er mørkt grå med tre eller fire svarte streker midt på vingen, et mørkere felt innerst nær bakkanten og en mørk strek i vingespissen. Bakvingen er svartgrå. Bakkroppen har parvis svarte flekker atskilt av et grått lengdebånd med svart midtstripe. Hos enkelte individer er framvingene så mørke at de svarte flekkene nesten forsvinner.

Totalutbredelse

Europa og Nord-Afrika østover til Japan og den nordlige delen av Kina.

Utbredelse i Norge

Vanlig på Østlandet til den nordlige delen av Oppland og Hedmark, på Sørlandet og på Vestlandet nord til og med Sogn og Fjordane.

Unge stadier

Larven lever på nålene av furu, i sjeldne tilfeller gran. Larveutviklingen skjer i august-september.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

Overalt der det vokser furu. Den voksne sommerfuglen flyr i skumringen og besøker ivrig blomstene av blant annet smelle (Silene), kaprifol og syrin (Syringa).