Vingespenn

64–78 mm.

Kjennetegn

Framvingen er olivenbrun med en bred, langsgående gul stripe. Bakvingen har et svart bånd nær kanten og svart rotfelt. Mellom disse er det et gulaktig bånd som bakerst går over i skarpt rødt med en hvit flekk. Arten skilles fra vortemelksvermer ved at framvingens langsgående bånd er smalt og skarpt gult. Den skilles fra hvitribbet vandresvermer ved at den mangler hvite ribber på framvingen. Mauresvermeren er dessuten den eneste av de tre artene hvor bakvingen har skarpt røde tegninger.

Totalutbredelse

Europa og østover til Japan. Også i den nordlige delen av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

I Norge funnet i alle landsdeler, men opptrer regelmessig bare på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Hyppigheten svinger fra år til år, noe som antakelig skyldes innvandring fra sør.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium) og mjølke (Epilobium). Larveutviklingen skjer i august-september.

Flyvetid

Juni - primo august.

Økologi

Solrike, varme steder der det vokser rikelig med blomster. Den voksne sommerfuglen oppsøker blomster av blant annet vivendel, syrin (Syringa), engsmelle og engtjæreblom. Den flyr primært i skumringen, men kan ofte også sees på dagtid.