Vingespenn

63–78 mm.

Kjennetegn

Framvingen er olivenbrun med et bredt, langsgående beige bånd. Bakvingen har et svart bånd nær kanten og svart rotfelt. Mellom disse er det et brunrosa felt som bakerst går over i hvitt. Arten minner om mauresvermer og hvitribbet mauresvermer, men hos disse er det langsgående båndet på framvingen smalere og skarpere gult.

Totalutbredelse

Sør Europa, den sørlige delen av Mellom-Europa, Nord-Afrika, Midtøsten til Pakistan. I Norden kun som immigrant.

Utbredelse i Norge

Funnet én gang i Norge: i Arendal i Aust-Agder i 1996.

Unge stadier

Larven lever på vortemelk (Euphorbia), sjeldnere funnet på syre (Rumex), tungras, mjølke (Epilobium) og eik (Quercus). Unge larver skjuler seg lavt på vertsplanten om dagen og klatrer opp i toppen for å spise i skumringen. Eldre larver lever helt åpent. Larven er giftig og er mønstret med skarpe varselfarger i svart, hvitt, rødt og gult.

Flyvetid

Ultimo juli - ultimo august.

Økologi

Primært i åpen, varm og blomsterrik mark. Den voksne sommerfuglen oppsøker blomster i skumringen og utover natta.