Vingespenn

75–95 mm.

Kjennetegn

Framvingen brunsjattert med rosa skjær. Bakvingen med stor svart og blå øyeflekk omgitt av et rosa felt.

Totalutbredelse

Hele Europa med unntak av de nordligste områdene. Østover til vestlige deler av Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til Hamar og på Sørlandet vest til Lista.

Unge stadier

Larven lever på selje, sjeldnere på eple (Malus). den er aktiv om natta. Larveutviklingen skjer i juni–september, og forpupningen skjer i en løs kokong rett under bakken.

Flyvetid

Mai–juli.

Økologi

I ulike biotoper der næringsplantene vokser: Løv- og blandingsskog, åpne områder med lauvkratt og i hager. Sommerfuglen flyr i skumringen og tar ikke til seg næring som voksen. I hvile holder den vingene flatt, med forvingene lagt bakover slik at de dekker øyeflekkene på bakvingene. I denne posituren ligner den et dødt blad. Hvis den blir skremt bøyer den forvingene fremover slik at øyeflekkene kommer til syne.