Vingespenn

70–80 mm.

Kjennetegn

Framvingen kan ha ulike sjatteringer av grønt, oker, rødbrunt eller brunt, men vanligvis er den olivengrønne fargen dominerende. Det mørke midtbåndet kan være delt på midten eller i ekstreme tilfeller være redusert til en flekk midt på vingen. Trass variasjonen kan lindesvermeren ikke forveksles med andre arter i vår fauna.

Totalutbredelse

Hele Europa bortsett fra den nordligste delen. Østover til Japan.

Utbredelse i Norge

Utbredt på den sydlige delen av Østlandet nord til Ringerike og langs sørlandskysten vest til sydligste Rogaland. Også et funn i Sogn og Fjordane. Arten kan være temmelig tallrik enkelte steder, men opptrer som oftest enkeltvis.

Unge stadier

Larven lever på lind, unntaksvis også på andre løvtrær. Den er aktiv om natta og skjuler seg om dagen på undersiden av et blad. Larveutviklingen skjer i juli–september. Forpupningen skjer vanligvis like under jordoverflaten, noen ganger i en barksprekk på et tre.

Flyvetid

Medio mai - juni.

Økologi

I løv- og blandingsskog med lind, også hager og parker. Sommerfuglen flyr i skumringen og tar ikke til seg næring som voksen.