Vingespenn

62–72 mm.

Kjennetegn

Framvingen er olivengrønn med rosa tverrbånd og ofte en liten hvit midtprikk. Bakvingene har svart rotfelt og bredt rosa ytterfelt. Kroppen er olivengrønn med flere buede rosa striper på ryggen og en rosa lengdestripe langs midten av bakkroppen. Arten ligner liten snabelsvermer, men denne er mindre, har nesten hele bakvingen olivengrønn og mangler den rosa lengdestripen midt oppå bakkroppen.

Totalutbredelse

Europa og den nordlige delen av Asia.

Utbredelse i Norge

Vanlig i store deler av Sør-Norge nord til Møre og Romsdal. Også ett funn i Nord-Trøndelag. Arten er i kraftig ekspansjon nordover.

Unge stadier

Larven lever på maure (Galium), mjølke (Epilobium) og geitrams. Larveutviklingen skjer i juli-august. Den er gråbrun (sjeldnere grønn) og har to par øyeflekker i nakken. Noen av brystsegmentene kan, når den leter etter mat, forlenges til en snabel, derav det norske navnet. Hvis larven blir forstyrret trekker snabelen seg sammen og nakken ekspanderer slik at øyeflekkene blir ekstra tydelige.

Flyvetid

Medio mai - juli.

Økologi

På enger, skoglysninger og i hager. De voksne sommerfuglene flyr i skumringen og oppsøker blomster av blant annet syrin (Syringa), engsmelle og kaprifol.