Vingespenn

19–29 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner med fine hår. Brystet er svart med en oransjerød flekk på siden under vingen. Bakkroppen er svart med et bredt rødt tverrbånd. Framvingen har oransjerøde skjell ved basis, og dette skiller arten fra de to øvrige norske glassvingene med rødt bånd på bakkroppen: rødkantglassvinge og epleglassvinge.

Totalutbredelse

Hele den nordlige halvkule fra Europa til Sibir og i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Over hele landet. Sannsynligvis temmelig vanlig, men antallet funn gjenspeiler ikke artens reelle hyppighet da sommerfuglen sjelden oppdages.

Unge stadier

Larven lever i mange til dels ikke-beslektede løvtrær, men hovedvertstreet er bjørk (Betula) og i noen grad or (Alnus). Larven er toårig. Det første året lager den ganger mellom barken og veden. Det andre året går den inn i selve veden. Forpupningen skjer om våren etter den andre overvintringen og finner sted i en kokong under barken av vertstreet.

Flyvetid

Ultimo mai - juli.

Økologi

Ved grupper av soleksponerte løvtrær eller stubber både på fuktig og tørr jordbunn. Den går opp i bjørkebeltet i fjellet.