Vingespenn

21–30 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner er dobbelt kamtannet. Framvingen er smal og svart med tre små gjennomsiktige områder. Bakkroppen har brede gule bånd på segment 4-6, og hos hannen også på segment 7. Dessuten er det smale gule bånd på segment 2+3, men disse er ikke alltid synlige.

Totalutbredelse

Europa bortsett fra De Britiske Øyer og Spania/Portugal. Østover gjennom Russland og Sibir til Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig nord til den sydlige delen av Nordland. Enkelte ganger tallrik i hager med bringebærbusker.

Unge stadier

Larven lever i bringebær. Det første året lever den inne i rotstokken. Det andre året borer den seg opp i stengelen der den også forpupper seg.

Flyvetid

Medio juni - primo august.

Økologi

I skogbryn, skoglysninger, hogstflater og hager. Den oppsøker gjerne blomster.