Vingespenn

11–19 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner med fine hår. Brystet er svart med to langsgående gule linjer. Bakkroppen er svart med fire smale gule tverrbånd hos hannen, tre hos hunnen. Ytre del av framvingen har gulbrune striper mellom ribbene. Arten kan hovedsakelig forveksles med krypvierglassvinge, men denne mangler gule tegninger på brystet samt de brungule stripene i ytre del av framvingen.

Totalutbredelse

Så å si hele Europa bortsett fra Den Iberiske Halvøy.

Utbredelse i Norge

Utbredt på Østlandet og langs Sørlandskysten. Spredte funn på vestlandet og fra indre deler av Sør-Norge nordover til Troms. Arten er lett å overse, og er sannsynligvis vanligere enn antallet registrerte funn skulle tilsi.

Unge stadier

Larven lever i margen av kvister på bærbusker i slekten Ribes, f.eks. solbær, hagerips, alperips og stikkelsbær. Den overvintrer én gang og forpupper seg i et løst spinn i barken.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I hager og åpen skog med næringsplantene.