Svartkroppglassvinge er en liten glassvinge med helsvart kropp. Arten finnes spredt i fjellregionen i Sør-Norge samt i Troms og Finnmark. Larven lever i stammen og roten til lappvier, myrvier og trolig også andre Salix-arter.

Vingespenn

14–24 mm.

Kjennetegn

Svartkroppglassvinge er en liten glassvinge. Både brystet og bakkroppen er svarte uten lyse tverrbånd. Framvingen har svarte tegninger og mangler rødt i ytre del, men kan være mer eller mindre tydelig kantet med rødt langs framkanten og/eller bakkanten. Hannens antenner har fine hår.

Forvekslingsarter

Svartkroppglassvinge ligner flere andre arter i slekten Synanthedon. Arten ligner særlig på fjellglassvinge, og de to artene deler også utbredelse og økologi. Fjellglassvinge har imidlertid ett eller flere gule bånd på bakkroppen og har vanligvis rødt i ytre del av framvingen.

Totalutbredelse

Arten finnes i Fennoskandia og trolig også i Russland og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i fjellregionen fra indre deler av Viken nordover til Dovre og Møre og Romsdal, og er også funnet i Karasjok i Troms og Finnmark.

Unge stadier

Larven lever i stammen og roten til lappvier Salix lapponum, myrvier Salix glauca og trolig også andre Salix-arter. Larveutviklingen tar to eller tre år. Larven forpupper seg uten kokong i et kammer under et tynt barklag noen få centimeter over bakkenivå.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

Arten finnes i solrike fjellsider og på fjellenger med små bekker. Den finnes også ved myrer i øvre del av barskogsonen.