Vingespenn

14–24 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner med fine hår. Brystet er svart. Bakkroppen er svart med et smalt gult tverrbånd på segment 4. På nyklekte eksemplarer kan man se ytterligere to meget smale, gule bånd på bakkroppen. Framvingen har utbredt rødoransje farge.

Totalutbredelse

Fennoskandia, Alpene, det nordlige Russland og Mongolia. Trolig følger arten hele taiga- og tundrabeltet fra Skandinavia til Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt fra indre deler av Telemark og Aust-Agder til Dovre. I tillegg er arten funnet i Karasjok i Finnmark. Sannsynligvis forekommer arten i høyereliggende områder over det meste av landet.

Unge stadier

Larven lever i stamme og rot av Salix-arter: lappvier, sølvvier og grønnvier. Larveutviklingen tar to eller tre år. Den forpupper seg uten kokong i et kammer under et tynt barklag noen få centimeter over bakkenivå.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I solrike fjellsider og på fjellenger med små bekker. Også ved myrer i øvre del av barskogsonen.